Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Văn bản luật mới ban hành
12345678910...
Số văn bảnTên văn bảnHLNgày BHNgày HLFile
9144/BCT-TTTN Công văn 9144/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu CHL 03/09/2015 03/09/2015 Link
6916/VPCP-KTN Công văn 6916/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc cấp phép cho thuê tàu trần vào Việt Nam CHL 01/09/2015 01/09/2015 Link
1507/QĐ-TTg Quyết định 1507/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 CHL 01/09/2015 01/09/2015 Link
1753/QĐ-NHNN Quyết định 1753/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tiền lương năm 2015 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam CHL 01/09/2015 01/09/2015 Link
1510/QĐ-TTg Quyết định 1510/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự CHL 01/09/2015 01/09/2015 Link
29/2015/TT-BCT Thông tư 29/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối CHL 31/08/2015 16/10/2015 Link
6848/VPCP-KTN Công văn 6848/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy, Thành phố Hồ Chí Minh CHL 31/08/2015 31/08/2015 Link
3456/LĐTBXH-LĐTL Công văn 3456/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động CHL 28/08/2015 28/08/2015 Link
14/2015/TT-NHNN Thông tư 14/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam CHL 28/08/2015 15/10/2015 Link
12/2015/TT-NHNN Thông tư 12/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2013/TT-NHNN ngày 12/03/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CHL 28/08/2015 28/08/2015 Link
22/CT-TTg Chỉ thị 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước CHL 27/08/2015 27/08/2015 Link
21/CT-TTg Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than CHL 26/08/2015 26/08/2015 Link
7777/TCHQ-TXNK Công văn 7777/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc giám định, phân tích khoáng sản xuất khẩu CHL 26/08/2015 26/08/2015 Link
15/2015/TT-BKHCN Thông tư 15/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu CHL 25/08/2015 01/04/2016 Link
1465/QĐ-TTg Quyết định 1465/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 CHL 24/08/2015 24/08/2015 Link
1464/QĐ-TTg Quyết định 1464/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Quảng Nam CHL 24/08/2015 24/08/2015 Link
1461/QĐ-TTg Quyết định 1461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương CHL 24/08/2015 24/08/2015 Link
127/2015/TT-BTC Thông tư 127/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp CHL 21/08/2015 21/08/2015 Link
35/2015/QĐ-TTg Quyết định 35/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung CHL 20/08/2015 15/10/2015 Link
7604/TCHQ-TXNK Công văn 7604/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế CHL 20/08/2015 20/08/2015 Link
       
12345678910...
Chia sẻ văn bản