Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Văn bản luật mới ban hành
12345678910...
Số văn bảnTên văn bảnHLNgày BHNgày HLFile
4666/QĐ-BYT Quyết định 4666/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016 CHL 29/08/2016 29/08/2016 Link
7080/VPCP-KTTH Công văn 7080/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm CHL 25/08/2016 25/08/2016 Link
121/2016/NĐ-CP Nghị định 121/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020 CHL 24/08/2016 10/10/2016 Link
120/2016/NĐ-CP Nghị định 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí CHL 23/08/2016 01/01/2017 Link
119/2016/NĐ-CP Nghị định 119/2016/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu CHL 23/08/2016 10/10/2016 Link
16315/QLD-KD Công văn 16315/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol làm thuốc CHL 23/08/2016 23/08/2016 Link
3847/TCT-TNCN Công văn 3847/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư 96/2016/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam CHL 23/08/2016 23/08/2016 Link
3848/TCT-TNCN Công văn 3848/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư 97/2016/TT-BTC CHL 23/08/2016 23/08/2016 Link
3815/TCT-DNL Công văn 3815/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử CHL 22/08/2016 22/08/2016 Link
3809/TCT-HTQT Công văn 3809/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Hàn Quốc CHL 22/08/2016 22/08/2016 Link
4520/QĐ-BYT Quyết định 4520/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư 14/2016/TT-BYT ngày 12/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế CHL 22/08/2016 22/08/2016 Link
11602/BTC-TCT Công văn 11602/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán CHL 19/08/2016 19/08/2016 Link
16/2016/TT-BCT Thông tư 16/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2016 CHL 19/08/2016 05/10/2016 Link
33/2016/QĐ-TTg Quyết định 33/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử CHL 19/08/2016 15/10/2016 Link
3652/TCT-TNCN Công văn 3652/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách thuế CHL 15/08/2016 15/08/2016 Link
3594/TCT-HTQT Công văn 3594/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về hướng dẫn thủ tục ưu đãi thuế theo Điều ước quốc tế CHL 11/08/2016 11/08/2016 Link
3603/TCT-HTQT Công văn 3603/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân theo Hiệp định thuế giữa Việt Nam - Hàn Quốc CHL 11/08/2016 11/08/2016 Link
7722/TCHQ-GSQL Công văn 7722/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra thực tế kho bãi ngoại quan CHL 11/08/2016 11/08/2016 Link
7718/TCHQ-TXNK Công văn 7718/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Hemoclin CHL 11/08/2016 11/08/2016 Link
3552/TCT-KK Công văn 3552/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng CHL 10/08/2016 10/08/2016 Link
       
12345678910...
Chia sẻ văn bản