Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Văn bản luật mới ban hành
12345678910...
Số văn bảnTên văn bảnHLNgày BHNgày HLFile
1534/QĐ-TTg Quyết định 1534/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam CHL 28/08/2014 28/08/2014 Link
1530/QĐ-TTg Quyết định 1530/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng trước kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 CHL 28/08/2014 28/08/2014 Link
1526/QĐ-TTg Quyết định 1526/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tài trợ CHL 28/08/2014 28/08/2014 Link
1527/QĐ-TTg Quyết định 1527/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016 CHL 28/08/2014 28/08/2014 Link
1528/QĐ-TT Quyết định 1528/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016 CHL 28/08/2014 28/08/2014 Link
6602/VPCP-KTTH Công văn 6602/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc đăng ký bổ sung Chương trình công tác của Chính phủ năm 2014 CHL 28/08/2014 28/08/2014 Link
6599/VPCP-KTN Công văn 6599/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc cấp phép khai thác mỏ đá hoa trắng Mông Sơn VI, tỉnh Yên Bái CHL 28/08/2014 28/08/2014 Link
2544/QĐ-TCHQ Quyết định 2544/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan CHL 27/08/2014 27/08/2014 Link
2544/QĐ-TCHQ Quyết định 2544/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan CHL 27/08/2014 27/08/2014 Link
1581/TTg-KTN Công văn 1581/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng Quốc lộ 6, đoạn tuyến tránh thành phố Sơn La và đoạn cửa ngõ thành phố Sơn La (Km 284 + 500 - Km 289+950) theo hình thức Hợp đồng BOT CHL 27/08/2014 27/08/2014 Link
47/2014/QĐ-TTg Quyết định 47/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn CHL 27/08/2014 15/11/2014 Link
3629/TCT-TNCN Công văn 3629/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nước ngoài làm việc cho văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài CHL 27/08/2014 27/08/2014 Link
6574/VPCP-KTN Công văn 6574/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị kết thúc 04 dự án đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính các khu kinh tế CHL 27/08/2014 27/08/2014 Link
1517/QĐ-TTg Quyết định 1517/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 CHL 26/08/2014 26/08/2014 Link
11943/BTC-TCHQ Công văn 11943/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác giám sát hải quan tại khu vực cảng biển CHL 26/08/2014 26/08/2014 Link
3609/TCT-CS Công văn 3609/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế CHL 26/08/2014 26/08/2014 Link
6549/VPCP-V.I Công văn 6549/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo công tác phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả CHL 26/08/2014 26/08/2014 Link
6524/VPCP-TCCV Công văn 6524/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng CHL 26/08/2014 26/08/2014 Link
21/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư 21/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định Danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề CHL 26/08/2014 10/10/2014 Link
20/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư 20/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề CHL 26/08/2014 10/10/2014 Link
       
12345678910...
Chia sẻ văn bản