Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Văn bản luật mới ban hành
12345678910...
Số văn bảnTên văn bảnHLNgày BHNgày HLFile
1278/QĐ-KTNN Quyết định 1278/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước CHL 20/07/2016 20/07/2016 Link
5639/BKHĐT-TH Công văn 5639/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 136/2015/NĐ-CP CHL 19/07/2016 19/07/2016 Link
1408/QĐ-TTg Quyết định 1408/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin CHL 15/07/2016 15/07/2016 Link
02/2016/QĐ-KTNN Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán Nhà nước CHL 15/07/2016 15/09/2016 Link
3124/TCT-KK Công văn 3124/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc giám sát hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Tổng cục Thuế CHL 12/07/2016 12/07/2016 Link
681/QĐ-BXD Quyết định 681/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng CHL 12/07/2016 12/07/2016 Link
13/2016/TT-BCT Thông tư 13/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định quản lý than trôi CHL 11/07/2016 25/08/2016 Link
114/2016/NĐ-CP Nghị định 114/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài CHL 08/07/2016 01/01/2017 Link
115/2016/NĐ-CP Nghị định 115/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp CHL 08/07/2016 15/09/2016 Link
60/NQ-CP Nghị quyết 60/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 CHL 08/07/2016 08/07/2016 Link
2847/QĐ-BCT Quyết định 2847/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ CHL 06/07/2016 06/07/2016 Link
11/2016/TT-BCT Thông tư 11/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam CHL 05/07/2016 20/08/2016 Link
12/2016/TT-BCT Thông tư 12/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản CHL 05/07/2016 20/08/2016 Link
73/2016/NĐ-CP Nghị định 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm CHL 01/07/2016 01/07/2016 Link
86/2016/NĐ-CP Nghị định 86/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán CHL 01/07/2016 01/07/2016 Link
89/2016/NĐ-CP Nghị định 89/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế CHL 01/07/2016 01/07/2016 Link
81/2016/NĐ-CP Nghị định 81/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông CHL 01/07/2016 01/07/2016 Link
80/2016/NĐ-CP Nghị định 80/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt CHL 01/07/2016 01/07/2016 Link
64/2016/NĐ-CP Nghị định 64/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ CHL 01/07/2016 01/07/2016 Link
66/2016/NĐ-CP Nghị định 66/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm CHL 01/07/2016 01/07/2016 Link
       
12345678910...
Chia sẻ văn bản