Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Văn bản luật mới ban hành
12345678910...
Số văn bảnTên văn bảnHLNgày BHNgày HLFile
12/CT-TTg Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt CHL 02/06/2015 02/06/2015 Link
752/QĐ-TTg Quyết định 752/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC từ Bộ Thông tin và Truyền thông về trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam quản lý CHL 02/06/2015 02/06/2015 Link
39/NQ-CP Nghị quyết 39/NQ-CP của Chính phủ về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân nước Cộng hòa Bê-la-rút CHL 01/06/2015 01/06/2015 Link
750/QĐ-TTg Quyết định 750/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội CHL 01/06/2015 05/06/2015 Link
20/2015/TT-BNNPTNT Thông tư 20/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu cá CHL 01/06/2015 01/12/2015 Link
06/2015/TT-NHNN Thông tư 06/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Điều 55 Luật Các tổ chức tín dụng CHL 01/06/2015 15/07/2015 Link
1025/QĐ-BTP Quyết định 1025/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch năm 2015 triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của Ngành Tư pháp giai đoạn 2014-2018 CHL 01/06/2015 01/06/2015 Link
12/2015/TT-BTTTT Thông tư 12/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện" CHL 29/05/2015 01/12/2015 Link
11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh CHL 29/05/2015 12/07/2015 Link
10/CT-TTg Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản CHL 29/05/2015 29/05/2015 Link
746/QĐ-TTg Quyết định 746/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư và bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ cần thiết đối với Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng CHL 29/05/2015 29/05/2015 Link
11/CT-TTg Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 CHL 29/05/2015 29/05/2015 Link
53/2015/NĐ-CP Nghị định 53/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức CHL 29/05/2015 15/07/2015 Link
601/QĐ-BXD Quyết định 601/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Bỉm Sơn là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Thanh Hóa CHL 29/05/2015 29/05/2015 Link
10/2015/TT-BCT Thông tư 10/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực CHL 29/05/2015 12/07/2015 Link
288/QĐ-UBDT Quyết định 288/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu số 01, 02, 03 thuộc Dự án Xây dựng, nâng cấp hệ thống Cổng thông tin tích hợp dịch vụ công và phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp cho Ủy ban Dân tộc CHL 29/05/2015 29/05/2015 Link
83/2015/TT-BTC Thông tư 83/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã CHL 28/05/2015 15/07/2015 Link
08/2015/TT-BCT Thông tư 08/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 mặt hàng đường có xuất xứ từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào CHL 27/05/2015 27/05/2015 Link
736/QĐ-TTg Quyết định 736/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011-2016 CHL 27/05/2015 27/05/2015 Link
732/QĐ-TTg Quyết định 732/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011-2016 CHL 27/05/2015 27/05/2015 Link
       
12345678910...
Chia sẻ văn bản