Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Văn bản luật mới ban hành
12345678910...
Số văn bảnTên văn bảnHLNgày BHNgày HLFile
27/2014/NĐ-CP Nghị định 27/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình CHL 07/04/2014 25/05/2014 Link
26/2014/NĐ-CP Nghị định 26/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng CHL 07/04/2014 01/06/2014 Link
25/2014/NĐ-CP Nghị định 25/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao CHL 07/04/2014 22/05/2014 Link
24/2014/NĐ-CP Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương CHL 04/04/2014 20/05/2014 Link
23/2014/NĐ-CP Nghị định 23/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia CHL 03/04/2014 01/06/2014 Link
40/2014/TT-BTC Thông tư 40/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia CHL 01/04/2014 01/01/2014 Link
11/2014/TT-BNNPTNT Thông tư 11/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/05/2013 về quản lý giống thủy sản CHL 01/04/2014 14/05/2014 Link
12/2014/TT-BCT Thông tư 12/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân CHL 31/03/2014 15/05/2014 Link
12/2014/TT-NHNN Thông tư 12/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh CHL 31/03/2014 15/05/2014 Link
11/2014/TT-NHNN Thông tư 11/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh CHL 28/03/2014 15/05/2014 Link
04/2014/TT-BGTVT Thông tư 04/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về điều kiện và thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải CHL 26/03/2014 15/05/2014 Link
09/2014/TT-BNNPTNT Thông tư 09/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý CHL 26/03/2014 11/05/2014 Link
26/2014/QĐ-TTg Quyết định 26/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên CHL 26/03/2014 20/05/2014 Link
561/QĐ-BNN-CB Quyết định 561/QĐ-BNN-CB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát việc mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2013 - 2014 CHL 26/03/2014 26/03/2014 Link
421/QĐ-BNN-KHCN Quyết định 421/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt đề cương thực hiện năm 2014 nhiệm vụ: Xây dựng mô hình cộng đồng chủ động phòng tránh, giảm nhẹ tác hại thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu CHL 25/03/2014 25/03/2014 Link
09/2014/TT-BGDĐT Thông tư 09/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/03/2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013 và Thông tư 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo CHL 25/03/2014 08/05/2014 Link
37/2014/TT-BTC Thông tư 37/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tuyến quốc lộ 1, đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai CHL 25/03/2014 10/05/2014 Link
15/2014/TT-BTNMT Thông tư 15/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto CHL 24/03/2014 07/05/2014 Link
521/QĐ-BNN-TCTS Quyết định 521/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Tổ biên tập Thông tư quy định về tuần tra, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi và nuôi trồng thủy sản CHL 24/03/2014 24/03/2014 Link
11/2014/TT-BCT Thông tư 11/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương CHL 24/03/2014 08/05/2014 Link
       
12345678910...
Chia sẻ văn bản