Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Văn bản luật mới ban hành
12345678910...
Số văn bảnTên văn bảnHLNgày BHNgày HLFile
64/2014/QĐ-TTg Quyết định 64/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện CHL 18/11/2015 15/01/2015 Link
1055/LĐTBXH-KHTC Công văn 1055/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Nghị định 20/2015/NĐ-CP về điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng CHL 26/03/2015 26/03/2015 Link
384/QĐ-LĐTBXH Quyết định 384/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Ban chỉ đạo điều tra Lao động, tiền lương và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2015 CHL 26/03/2015 26/03/2015 Link
2943/BCT-TTTN Công văn 2943/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu CHL 26/03/2015 26/03/2015 Link
417/CĐ-TTg Công điện 417/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức cứu nạn sự cố sập giàn giáo công trường xây dựng dự án cảng Sơn Dương thuộc khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh CHL 26/03/2015 26/03/2015 Link
1388/BGDĐT-KTKĐCLGD Công văn 1388/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông CHL 25/03/2015 25/03/2015 Link
1387/BGDĐT-KHTC Công văn 1387/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo số liệu phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2014 CHL 25/03/2015 25/03/2015 Link
372/QĐ-LĐTBXH Quyết định 372/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc kiện toàn Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam CHL 25/03/2015 25/03/2015 Link
32/2015/NĐ-CP Nghị định 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng CHL 25/03/2015 10/05/2015 Link
08/2015/TT-BTTTT Thông tư 08/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao" CHL 25/03/2015 01/10/2015 Link
412/TTg-KTN Công văn 412/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc ngừng lưu thông sản phẩm dầu điêzen 0,25% S CHL 24/03/2015 24/03/2015 Link
07/2015/TT-BTTTT Thông tư 07/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kết nối viễn thông CHL 24/03/2015 10/05/2015 Link
380/QĐ-TTg Quyết định 380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020 CHL 24/03/2015 24/03/2015 Link
198/TB-BTC Thông báo 198/TB-BTC của Bộ Tài chính về giá bán buôn tối đa và giá kê khai đối với 01 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của Công ty TNHH Nestle Việt Nam và 09 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam CHL 24/03/2015 24/03/2015 Link
809/BKHCN-TCCB Công văn 809/BKHCN-TCCB của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Thông tư 121/2014/TTLT/BTC-BKHCN hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập CHL 24/03/2015 24/03/2015 Link
2484/TCHQ-TXNK Công văn 2484/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thời hạn nộp thuế xăng dầu CHL 24/03/2015 24/03/2015 Link
3796/BTC-TCHQ Công văn 3796/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc thành lập kho ngoại quan tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng CHL 24/03/2015 24/03/2015 Link
1252/BNV-ĐT Công văn 1252/BNV-ĐT của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thực hiện bồi dưỡng viên chức CHL 23/03/2015 23/03/2015 Link
1910/UBND-CT Công văn 1910/UBND-CT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc giải quyết các tồn tại trong công tác quản lý Nhà nước về khí dầu hóa lỏng CHL 23/03/2015 23/03/2015 Link
378/QĐ-TTg Quyết định 378/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Tài chính - Marketing giai đoạn 2015-2017 CHL 23/03/2015 23/03/2015 Link
       
12345678910...
Chia sẻ văn bản