Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Văn bản luật mới ban hành
12345678910...
Số văn bảnTên văn bảnHLNgày BHNgày HLFile
64/2014/QĐ-TTg Quyết định 64/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện CHL 18/11/2015 15/01/2015 Link
07/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 07/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định 52/2014/NĐ-CP ngày 23/05/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm CHL 25/02/2015 10/04/2015 Link
06/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Quản trị mạng máy tính; Kỹ thuật xây dựng; Cắt gọt kim loại; Hàn; Công nghệ ô tô; Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Điện tử dân dụng; Điện tử công nghiệp; May thời trang; Nghiệp vụ nhà hàng - Quản trị nhà hàng; Kỹ thuật chế biến món ăn CHL 25/02/2015 10/04/2015 Link
341/QĐ-BTP Quyết định 341/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/05/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo CHL 25/02/2015 25/02/2015 Link
241/QĐ-TTg Quyết định 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014-2015 CHL 24/02/2015 24/02/2015 Link
1860/BCT-TTTN Công văn 1860/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu CHL 24/02/2015 24/02/2015 Link
239/QĐ-TTg Quyết định 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang CHL 15/02/2015 15/02/2015 Link
06/2015/TT-BNNPTNT Thông tư 06/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi CHL 14/02/2015 31/03/2015 Link
234/QĐ-TTg Quyết định 234/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hà giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng CHL 14/02/2015 14/02/2015 Link
02/CT-TTg Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công CHL 14/02/2015 14/02/2015 Link
183/QĐ-BKHĐT Quyết định 183/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2015-2016 Dự án Tăng cường năng lực xây dựng, theo dõi và đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thân thiện với trẻ em CHL 14/02/2015 14/02/2015 Link
233/QĐ-TTg Quyết định 233/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Tí giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội CHL 14/02/2015 14/02/2015 Link
17/2015/NĐ-CP Nghị định 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống CHL 14/02/2015 06/04/2015 Link
01/2015/TT-BKHĐT Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn CHL 14/02/2015 15/04/2015 Link
1563/TCHQ-TXNK Công văn 1563/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền nhập khẩu CHL 14/02/2015 14/02/2015 Link
15/2015/NĐ-CP Nghị định 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư CHL 14/02/2015 10/04/2015 Link
232/QĐ-TTg Quyết định 232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc CHL 14/02/2015 14/02/2015 Link
235/QĐ-TTg Quyết định 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình tại khu vực nông thôn Việt Nam giai đoạn 2015-2020" CHL 14/02/2015 14/02/2015 Link
18/2015/NĐ-CP Nghị định 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường CHL 14/02/2015 01/04/2015 Link
20/2015/NĐ-CP Nghị định 20/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng CHL 14/02/2015 01/04/2015 Link
       
12345678910...
Chia sẻ văn bản