Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Văn bản luật mới ban hành
12345678910...
Số văn bảnTên văn bảnHLNgày BHNgày HLFile
64/2014/QĐ-TTg Quyết định 64/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện CHL 18/11/2015 15/01/2015 Link
378/LĐTBXH-LĐTL Công văn 378/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện pháp luật lao động, phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công CHL 29/01/2015 29/01/2015 Link
150/QĐ-TTg Quyết định 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011-2016 CHL 28/01/2015 28/01/2015 Link
125/QĐ-BTTTT Quyết định 125/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2014 CHL 28/01/2015 28/01/2015 Link
148/QĐ-TTg Quyết định 148/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016 CHL 28/01/2015 28/01/2015 Link
146/QĐ-TTg Quyết định 146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016 CHL 28/01/2015 28/01/2015 Link
145/QĐ-TTg Quyết định 145/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016 CHL 28/01/2015 28/01/2015 Link
144/QĐ-TTg Quyết định 144/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016 CHL 28/01/2015 28/01/2015 Link
153/QĐ-TTg Quyết định 153/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam CHL 28/01/2015 28/01/2015 Link
125/QĐ-BTTTT Quyết định 125/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2014 CHL 28/01/2015 28/01/2015 Link
411/QĐ-UBND Quyết định 411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Nhà nước Thành phố Hà Nội CHL 27/01/2015 27/01/2015 Link
246/QĐ-TCHQ Quyết định 246/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của ngành Hải quan năm 2015 CHL 27/01/2015 27/01/2015 Link
120/QĐ-BTTTT Quyết định 120/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - IBM Rochester EMC Lab - US0024 CHL 27/01/2015 27/01/2015 Link
118/QĐ-BTTTT Quyết định 118/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - Nemko USA, Inc. - San Diego EMC Division - US0088 CHL 27/01/2015 27/01/2015 Link
116/QĐ-BTTTT Quyết định 116/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - Professional Testing (EMI), Inc. - US0123 CHL 27/01/2015 27/01/2015 Link
115/QĐ-BTTTT Quyết định 115/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - TUV RHEINLAND OF NORTH AMERICA INC. - US0131 CHL 27/01/2015 27/01/2015 Link
114/QĐ-BTTTT Quyết định 114/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - TUV Rheinland of North America Inc. - US0185 CHL 27/01/2015 27/01/2015 Link
113/QĐ-BTTTT Quyết định 113/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - TUV Rheinland of North America - US0192 CHL 27/01/2015 27/01/2015 Link
325/LĐTBXH-LĐTL Công văn 325/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về căn cứ giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động CHL 26/01/2015 26/01/2015 Link
323/LĐTBXH-BHXH Công văn 323/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội CHL 26/01/2015 26/01/2015 Link
       
12345678910...
Chia sẻ văn bản