Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Văn bản luật mới ban hành
12345678910...
Số văn bảnTên văn bảnHLNgày BHNgày HLFile
64/2014/QĐ-TTg Quyết định 64/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện CHL 18/11/2015 15/01/2015 Link
2299/QĐ-TTg Quyết định 2299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và mưa lũ cho một số địa phương CHL 18/12/2014 18/12/2014 Link
72/2014/QĐ-TTg Quyết định 72/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác CHL 17/12/2014 20/02/2015 Link
6036/CT-BGDĐT Chỉ thị 6036/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục CHL 17/12/2014 17/12/2014 Link
10123/VPCP-TCCV Công văn 10123/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về Đề án liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế CHL 17/12/2014 17/12/2014 Link
2584/TTg-KGVX Công văn 2584/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương thành lập Học viện Tòa án CHL 17/12/2014 17/12/2014 Link
4815/LĐTBXH-LĐTL Công văn 4815/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tham gia ý kiến về cơ chế tiền lương đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam CHL 17/12/2014 17/12/2014 Link
1908/QĐ-BTTTT Quyết định 1908/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư 19/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet CHL 17/12/2014 17/12/2014 Link
71/2014/QĐ-TTg Quyết định 71/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Quyết định 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước CHL 17/12/2014 15/02/2015 Link
82/QĐ-UBĐMGDĐT Quyết định 82/QĐ-UBĐMGDĐT của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo CHL 16/12/2014 16/12/2014 Link
2264/QĐ-TTg Quyết định 2264/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020 CHL 16/12/2014 16/12/2014 Link
94/NQ-CP Nghị quyết 94/NQ-CP của Chính phủ về việc đổi tên phường 6 thành phường Thắng Nhì thuộc Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu CHL 16/12/2014 16/12/2014 Link
1661/QĐ-LĐTBXH Quyết định 1661/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài nghiên cứu khoa học kết thúc trong năm 2014 CHL 16/12/2014 16/12/2014 Link
2265/QĐ-TTg Quyết định 2265/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 CHL 16/12/2014 16/12/2014 Link
93/NQ-CP Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế CHL 15/12/2014 15/12/2014 Link
2261/QĐ-TTg Quyết định 2261/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 CHL 15/12/2014 15/12/2014 Link
10011/VPCP-KTTH Công văn 10011/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp từ doanh nghiệp về Bộ quản lý CHL 15/12/2014 15/12/2014 Link
1491/QĐ-BXD Quyết định 1491/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2015 của Bộ Xây dựng CHL 12/12/2014 12/12/2014 Link
1485/QĐ-BXD Quyết định 1485/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng triển khai Quyết định 843/QĐ-TTg ngày 06/06/2014 và Quyết định 1267/QĐ-TTg ngày 29/07/2014 của Thủ tướng Chính phủ CHL 12/12/2014 12/12/2014 Link
44/2014/TT-BGDĐT Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã CHL 12/12/2014 25/01/2015 Link
       
12345678910...
Chia sẻ văn bản