Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Văn bản luật mới ban hành
12345678910...
Số văn bảnTên văn bảnHLNgày BHNgày HLFile
9350/TCHQ-TXNK Công văn 9350/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc phân loại sản phẩm plastic CHL 09/10/2050 09/10/2015 Link
30/CT-TTg Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường CHL 27/11/2015 27/11/2015 Link
2083/QĐ-TTg Quyết định 2083/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư CHL 26/11/2015 26/11/2015 Link
2068/QĐ-TTg Quyết định 2068/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 CHL 25/11/2015 25/11/2015 Link
2066/QĐ-TTg Quyết định 2066/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011-2016 CHL 25/11/2015 25/11/2015 Link
1734/QĐ-LĐTBXH Quyết định 1734/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội CHL 25/11/2015 25/11/2015 Link
2066/QĐ-TTg Quyết định 2066/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011-2016 CHL 25/11/2015 25/11/2015 Link
2063/QĐ-TTg Quyết định 2063/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011-2016 CHL 25/11/2015 25/11/2015 Link
2062/QĐ-TTg Quyết định 2062/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011-2016 CHL 25/11/2015 25/11/2015 Link
2059/QĐ-TTg Quyết định 2059/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015-2020 CHL 24/11/2015 24/11/2015 Link
3370/QĐ-BKHCN Quyết định 3370/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn CHL 24/11/2015 24/11/2015 Link
2061/QĐ-TTg Quyết định 2061/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Liên minh viễn thông thế giới CHL 24/11/2015 24/11/2015 Link
2052/QĐ-TTg Quyết định 2052/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2016 CHL 23/11/2015 23/11/2015 Link
2465/QĐ-BTC Quyết định 2465/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính CHL 23/11/2015 23/11/2015 Link
2056/QĐ-TTg Quyết định 2056/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam CHL 23/11/2015 23/11/2015 Link
4943/TCT-KK Công văn 4943/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn một số vướng mắc về kê khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế CHL 23/11/2015 23/11/2015 Link
11063/TCHQ-GSQL Công văn 11063/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường kiểm tra hàng hóa nhập khẩu ảnh hưởng tới sức khỏe con người CHL 23/11/2015 23/11/2015 Link
2055/QĐ-TTg Quyết định 2055/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 CHL 23/11/2015 23/11/2015 Link
2070/QĐ-BTP Quyết định 2070/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt "Đề án hỗ trợ trẻ em Việt Nam được giải quyết cho làm con nuôi ở nước ngoài tìm về cội nguồn" CHL 23/11/2015 23/11/2015 Link
3864/QĐ-TCHQ Quyết định 3864/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế thu thập, cập nhật, sử dụng Cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Cơ sở dữ liệu về Biểu thuế; Cơ sở dữ liệu về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế CHL 20/11/2015 20/11/2015 Link
       
12345678910...
Chia sẻ văn bản