Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Văn bản luật mới ban hành
12345678910...
Số văn bảnTên văn bảnHLNgày BHNgày HLFile
64/2014/QĐ-TTg Quyết định 64/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện CHL 18/11/2015 15/01/2015 Link
1968/QĐ-TTg Quyết định 1968/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011-2016 CHL 30/11/2014 30/10/2014 Link
35/2014/TT-NHNN Thông tư 35/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CHL 20/11/2014 15/01/2015 Link
111/2014/NĐ-CP Nghị định 111/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu CHL 20/11/2014 05/01/2015 Link
110/2014/NĐ-CP Nghị định 110/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa CHL 20/11/2014 05/01/2015 Link
36/2014/TT-NHNN Thông tư 36/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài CHL 20/11/2014 01/02/2015 Link
33/2014/TT-NHNN Thông tư 33/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định một số trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn Nhà nước CHL 20/11/2014 15/01/2015 Link
34/2014/TT-NHNN Thông tư 34/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế CHL 20/11/2014 15/01/2015 Link
4408/LĐTBXH-LĐTL Công văn 4408/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về việc chi trả trợ cấp thôi việc CHL 20/11/2014 20/11/2014 Link
13924/TCHQ-TXNK Công văn 13924/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết hoàn thuế CHL 19/11/2014 19/11/2014 Link
13919/TCHQ-TXNK Công văn 13919/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc liên quan kết quả phân tích phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu dẫn đến phạt chậm nộp CHL 19/11/2014 19/11/2014 Link
43/2014/TT-BCT Thông tư 43/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực CHL 19/11/2014 05/01/2015 Link
9256/VPCP-KTTH Công văn 9256/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Quy định về bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng CHL 19/11/2014 19/11/2014 Link
9269/VPCP-KTN Công văn 9269/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Rạch Chiếc trên đường vành đai phía Đông, Thành phố Hồ Chí Minh CHL 19/11/2014 19/11/2014 Link
4397/LĐTBXH-PC Công văn 4397/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc góp ý Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư (sửa đổi) CHL 19/11/2014 19/11/2014 Link
17/2014/TT-BXD Thông tư 17/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 07/2013/TT-BXD ngày 15/05/2013 và Thông tư 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ CHL 18/11/2014 25/11/2014 Link
5456/QĐ-BGDĐT Quyết định 5456/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo CHL 18/11/2014 18/11/2014 Link
32/2014/TT-NHNN Thông tư 32/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/05/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ CHL 18/11/2014 25/11/2014 Link
5408/QĐ-BGDĐT Quyết định 5408/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo CHL 17/11/2014 17/11/2014 Link
15/2014/TT-BTTTT Thông tư 15/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông CHL 17/11/2014 01/01/2015 Link
       
12345678910...
Chia sẻ văn bản