Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Văn bản luật mới ban hành
12345678910...
Số văn bảnTên văn bảnHLNgày BHNgày HLFile
1901/QĐ-TTg Quyết định 1901/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển Ngành Công nghiệp đóng tàu thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 CHL 22/10/2014 22/10/2014 Link
2794/QĐ-BTP Quyết định 2794/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Tổ sưu tầm tài liệu, hiện vật lịch sử phục vụ việc tổ chức phòng truyền thống của ngành Tư pháp CHL 22/10/2014 22/10/2014 Link
1899/QĐ-TTg Quyết định 1899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2015) CHL 21/10/2014 21/10/2014 Link
4273/QĐ-BYT Quyết định 4273/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập 04 đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola CHL 21/10/2014 21/10/2014 Link
14949/BTC-TCHQ Công văn 14949/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài CHL 21/10/2014 21/10/2014 Link
1900/QĐ-TTg Quyết định 1900/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa 02 văn bản ra khỏi Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Thủ đô CHL 21/10/2014 21/10/2014 Link
3930/LĐTBXH-TCDN Công văn 3930/LĐTBXH-TCDN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện công tác dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật CHL 21/10/2014 21/10/2014 Link
8198/VPCP-KTTH Công văn 8198/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc tổng kết 10 năm thực hiện mô hình tổ chức điều phối phát triển các vùng Kinh tế trọng điểm CHL 20/10/2014 20/10/2014 Link
1893/QĐ-TTg Quyết định 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng apatit đến năm 2020, có xét đến năm 2030 CHL 20/10/2014 20/10/2014 Link
1883/QĐ-TTg Quyết định 1883/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự thảo Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg về Dự án "Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang" CHL 20/10/2014 20/10/2014 Link
5126/QĐ-UBND Quyết định 5126/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt "Chương trình xây dựng Hệ thống thông tin quản lý hạ tầng bưu chính, viễn thông tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2016" CHL 18/10/2014 18/10/2014 Link
5353/QĐ-UBND Quyết định 5353/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy chế làm việc của Ban Tiếp công dân Thành phố Hà Nội CHL 17/10/2014 17/10/2014 Link
5116/QĐ-UBND Quyết định 5116/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên sông, trên biển và trong vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh CHL 17/10/2014 17/10/2014 Link
5901/BGDĐT-KHTC Công văn 5901/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công khai năm học 2014 - 2015 CHL 17/10/2014 17/10/2014 Link
8164/VPCP-KTTH Công văn 8164/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh lãi suất theo hợp đồng tín dụng CHL 17/10/2014 17/10/2014 Link
8178/VPCP-KGVX Công văn 8178/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xin chủ trương thanh toán thuốc bảo hiểm y tế CHL 17/10/2014 17/10/2014 Link
8190/VPCP-KTTH Công văn 8190/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ủy quyền Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Quốc hội, báo cáo tái cơ cấu kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng CHL 17/10/2014 17/10/2014 Link
8146/VPCP-KTTH Công văn 8146/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý đề nghị về vốn của một số địa phương CHL 17/10/2014 17/10/2014 Link
1880/QĐ-TTg Quyết định 1880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thủy sản Việt Nam CHL 17/10/2014 17/10/2014 Link
3887/LĐTBXH-LĐTL Công văn 3887/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xác định quỹ tiền lương của người lao động CHL 17/10/2014 17/10/2014 Link
       
12345678910...
Chia sẻ văn bản