Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Văn bản luật mới ban hành
12345678910...
Số văn bảnTên văn bảnHLNgày BHNgày HLFile
28/2014/TT-NHNN Thông tư 28/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2009/TT-NHNN ngày 09/04/2009 quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính Phủ CHL 01/10/2014 02/10/2014 Link
91/2014/NĐ-CP Nghị định 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế CHL 01/10/2014 15/11/2014 Link
4151/BTP-BTNN Công văn 4151/BTP-BTNN của Bộ Tư pháp về việc phối hợp xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác bồi thường của Nhà nước năm 2014 CHL 01/10/2014 01/10/2014 Link
3623/LĐTBXH-LĐTL Công văn 3623/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc CHL 01/10/2014 01/10/2014 Link
7631/VPCP-KTN Công văn 7631/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị giao phần đất dự án khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp tại Gò Công Đông - Tiền Giang cho tỉnh Tiền Giang quản lý, sử dụng CHL 01/10/2014 01/10/2014 Link
11849/TCHQ-TXNK Công văn 11849/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng phân loại mặt hàng “Gỗ keo nhiên liệu” CHL 30/09/2014 30/09/2014 Link
13792/BTC-QLG Công văn 13792/BTC-QLG của Bộ Tài chính về việc điều hành kinh doanh xăng dầu CHL 30/09/2014 30/09/2014 Link
1939/TTg-KTN Công văn 1939/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp phép khai thác đá hoa trắng CHL 30/09/2014 30/09/2014 Link
30/CT-TTg Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá CHL 30/09/2014 30/09/2014 Link
7600/VPCP-NC Công văn 7600/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục sử dụng con dấu có hình Quốc huy CHL 30/09/2014 30/09/2014 Link
89/2014/NĐ-CP Nghị định 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" CHL 29/09/2014 15/11/2014 Link
90/2014/NĐ-CP Nghị định 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật CHL 29/09/2014 15/11/2014 Link
11801/TCHQ-TXNK Công văn 11801/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng kết quả phân tích, phân loại hàng hóa nhập khẩu CHL 29/09/2014 29/09/2014 Link
11802/TCHQ-TXNK Công văn 11802/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng “Chất dẫn dụ côn trùng - Đường attractant 40" CHL 29/09/2014 29/09/2014 Link
52/2014/TT-BTNMT Thông tư 52/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên CHL 29/09/2014 27/10/2014 Link
73/2014/QĐ-UBND Quyết định 73/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội CHL 26/09/2014 06/10/2014 Link
7514/VPCP-KTTH Công văn 7514/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thời gian thực hiện và thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch 2013 chưa giải ngân hết của Đắk Lắk CHL 26/09/2014 26/09/2014 Link
3556/LĐTBXH-LĐTL Công văn 3556/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường quản lý lao động, tiền lương của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước CHL 26/09/2014 26/09/2014 Link
11727/TCHQ-QLRR Công văn 11727/TCHQ-QLRR của Tổng cục Hải quan về việc thiết lập, áp dụng tiêu chí trên hệ thống VNACCS/VCIS CHL 26/09/2014 26/09/2014 Link
1722/QĐ-TTg Quyết định 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ngày Âm nhạc Việt Nam CHL 26/09/2014 26/09/2014 Link
       
12345678910...
Chia sẻ văn bản