Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Văn bản luật mới ban hành
12345678910...
Số văn bảnTên văn bảnHLNgày BHNgày HLFile
01/2017/TT-BNNPTNT Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam CHL 16/01/2017 01/03/2017 Link
60/QĐ-TTg Quyết định 60/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 CHL 16/01/2017 16/01/2017 Link
154/TCT-CS Công văn 154/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản trích lập dự phòng CHL 12/01/2017 12/01/2017 Link
158/TCT-CS Công văn 158/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hạch toán khoản chi phúc lợi của doanh nghiệp CHL 12/01/2017 12/01/2017 Link
165/TCT-DNL Công văn 165/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng CHL 12/01/2017 12/01/2017 Link
142/TCT-CS Công văn 142/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng đầu vào CHL 12/01/2017 12/01/2017 Link
147/TCT-CS Công văn 147/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thu tiền thuê đất CHL 12/01/2017 12/01/2017 Link
148/TCT-CS Công văn 148/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp CHL 12/01/2017 12/01/2017 Link
80/TCT-KTNB Công văn 80/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về việc tăng cường chấn chỉnh công tác bán, cấp hóa đơn lẻ tại các Chi cục Thuế CHL 09/01/2017 09/01/2017 Link
76/TCT-CS Công văn 76/TCT-CS của Tổng cục Thuế về xác định tiền thuê đất phải nộp CHL 09/01/2017 09/01/2017 Link
67/BGDĐT-PC Công văn 67/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục CHL 09/01/2017 09/01/2017 Link
01/CP-KTTH Công văn 01/CP-KTTH của Chính phủ về việc đính chính sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định 126/2016/NĐ-CP CHL 06/01/2017 06/01/2017 Link
01/2017/NĐ-CP Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai CHL 06/01/2017 03/03/2017 Link
14/QĐ-TTg Quyết định 14/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài" CHL 06/01/2017 06/01/2017 Link
27/TCT-KK Công văn 27/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn hạch toán lệ phí môn bài CHL 05/01/2017 05/01/2017 Link
69/VPCP-KTTH Công văn 69/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc chống lẩn tránh biện pháp thuế tự vệ đối với thép cuộn nhập khẩu CHL 05/01/2017 05/01/2017 Link
07/TCT-CS Công văn 07/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp từ việc chuyển nhượng bất động sản CHL 03/01/2017 03/01/2017 Link
40/2016/TT-NHNN Thông tư 40/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của ngân hàng thương mại CHL 30/12/2016 01/03/2017 Link
50/2016/TT-BYT Thông tư 50/2016/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm CHL 30/12/2016 01/07/2017 Link
47/2016/TT-BYT Thông tư 47/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đột quỵ trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh CHL 30/12/2016 01/03/2017 Link
       
12345678910...
Chia sẻ văn bản